Zboží

Dovolená s dodávkou v jihočeském regionu


Program letní dovolené se může promÄ›nit v zajímavé putování, zaměřené na stepní a lesostepní vegetaci a pozorování svérázných živoÄichů, které tyto oblasti obývají. PřírodovÄ›dné obory zajímají Å¡iroký okruh lidí různého vÄ›kového rozpÄ›tí a nÄ›kteří se také neváhají vydávat na výlety za poznáním, Äastokrát s kvalitní digitální zrcadlovkou se stativem, a namísto zvěře lovit skuteÄnÄ› „beze zbraní“, pouze prostÅ™ednictvím unikátní a jedineÄné fotografie.

krajina na Třeboňsku

Za stepními živoÄichy s pronajatou dodávkou

SkuteÄnÄ› nevÅ¡ední a poutavou dovolenou můžete prožít s pronajatou dodávkou, ve skupinÄ› více osob, které spojuje shodná zájmová oblast. Teplé letní období je vhodnou příležitostí, vydat se do chránÄ›ných krajinných oblastí stepního typu, které ostÅ™e kontrastují s okolní krajinou, a právÄ› dodávka z půjÄovny dodávek Praha vám pÅ™i tom může posloužit jako ideální partner.

veselské pískovny

Rádi bychom vám doporuÄili nÄ›kolikadenní výlet do obce Lužnice, nedaleko TÅ™ebonÄ›. Je zde v provozu vodácký kemp, a pokud preferujete vÄ›tší komfort, je možné ubytovat se tu v soukromí, v nÄ›které ze stylových staveb selského baroka Jižních ÄŒech.

Dodávka pojme zhruba šest až sedm pasažérů, můžete s sebou vézt fotografickou techniku, jízdní kola, hodí se tu i nějaké plavidlo, např. nafukovací kajak nebo raft, s nimiž se můžete plavit po řece Lužnici nebo na hladině nedalekého rybníka Rožmberk.

Dodávku zaparkujte v kempu u Å™eky v obci Lužnice a vydejte se pěšky nebo na kole k SlepiÄímu vrÅ¡ku. Je to unikátní pískový pÅ™esyp, který nemá ve stÅ™ední EvropÄ› obdoby. Dýchne tu na vás zvláštní atmosféra vonících borovic, rozlehlých luk, Å™eky Lužnice a celkovÄ› zajímavého rázu krajiny. Za sluneÄného poÄasí je tu opravdu krásnÄ›.

A chcete-li svou pohodu a relaxaci jeÅ¡tÄ› umocnit, vydejte se s dodávkou k Veselí nad Lužnicí, k dalšímu píseÄnému pÅ™esypu Kozí vrÅ¡ek, ležícímu na bÅ™ezích zatopených pískových lomů. V horkém létÄ› za svitu slunce je tu bájeÄné koupání a právÄ› zdÄ› si uvÄ›domíte, jak bájeÄná může být dovolená v jihoÄeském regionu.