Finance

Opalování v soláriu Brno má svá pravidla


Solárium je skvělý způsob, jak v zimě doplnit chybějící vitamín D, zlepšit náladu, zahnat chmury a deprese a vylepšit barvu pokožky. S opalováním to však nepřehánějte, bronzová již dávno není IN a navíc je ve hře vaše zdraví.

dívka v klobouku

Pravidla pro slunění v soláriích

I když jsou moderní solária bezpeÄná a jde o zařízení, která podléhají kontrolám ÄŒeské obchodní inspekce, je nutné dodržovat jistá pravidla, stejnÄ› jako tehdy, jdeme-li vystavovat pokožku ven na sluníÄko.

Lékové interakce a nemoci – každé syntetické, ale i přírodní látky a léÄiva, napÅ™. antibiotika, sulfonamid, tÅ™ezalka teÄkovaná, umÄ›lá sladidla atd., vyžadují zvýšenou pozornost v souvislosti se slunÄ›ním. RadÄ›ji, než riskovat zdravotní problémy, vyplácí se návÅ¡tÄ›vu solárií konzultovat s lékaÅ™em. Do solária Brno také nevstupujte v případÄ› onemocnÄ›ní chÅ™ipkou, angínou, pÅ™i nachlazení, a u vÄ›tÅ¡iny chronických chorob.

slunce na obloze

Kosmetika, parfémy, make-up – to vÅ¡e radÄ›ji odložte a vstupujte pod UV lampu pouze s pokožkou oÅ¡etÅ™enou speciálními ochrannými krémy. Opalovací krémy urÄené pro pobyt na slunci nejsou do solárií vhodné, jejich složení neodpovídá ochranÄ› spektra, které vyzaÅ™ují UV lampy. Sundejte také vÅ¡echny Å¡perky a nezapomeňte ani na prsteny a náramky na nohou a na případný piercing. Problematické může být tetování, to radÄ›ji zakrývejte – ostatnÄ›, pÅ™ed tím, než se dáte tetovat, vždy uvažujte, zda máte nÄ›co takového vůbec zapotÅ™ebí.

Délka opalování se sÄítá, dopÅ™ejte si pravidelné pÅ™estávky – v závislosti na fototypu pokožky dbejte na optimální délku pobytu jak pod lampou, tak na sluníÄku. PoÄítá se doslova každá minuta, neriskujte zbyteÄnÄ› dermatologické problémy (zvýšenou tvorbu vrásek), ale i možné dispozice k tvorbÄ› kožního melanomu. S opalováním je to jako s jídlem – v rozumné míře a radÄ›ji ménÄ›, než více.

Chraňte zrak – pod UV lampou nestaÄí jen zavřít oÄi, záření proniká i skrze oÄní víÄka a pÅ™i dlouhodobé a pravidelné expozici může dojít i k nevratnému poÅ¡kození oka. Pro tyto úÄely jsou k dispozici v každém studiu speciální brýle. SluneÄní brýle pro pobyt v přírodÄ› vám tu nepomohou.