Nezařazené

Exkurze pro každého


Hledáte pro své Å¡koláky nÄ›jakou zajímavou exkurzi, která by je zaujala, pobavila, ale také pouÄila a ukázala jim v praxi to, co potÅ™ebují znát do testů a zkouÅ¡ení. UÄíte ovÅ¡em na základní Å¡kole, takže byste potÅ™ebovali zabrousit mezi nÄ›jaké Å¡kolní výlety, které by byly pro tuto vÄ›kovou skupinu dÄ›tí zaměřené, aby byl program odpovídající jejich schopnostem a znalostem? Potom by se Vám mohly líbit naÅ¡e programy, které jsme pro dÄ›ti pÅ™ipravili. VÅ¡echny jsou nastaveny podle vÄ›ku dÄ›tí, takže by mÄ›ly zvládat veÅ¡keré zadané úkoly a mohly by se u nich dobÅ™e pobavit. Bude záležet jen a jen na Vás, kterou cestu si vyberete. Bude to snad cesta s indiány anebo půjdete radÄ›ji ve stopách pravÄ›kého muže? VÅ¡e podle Vás!

Zajímavé zkušenosti

AÄ se to nÄ›komu nemusí zdát, pro dÄ›ti nejsou Å¡kolní výlety jen klidem od Å¡koly. DÄ›ti sice berou takovou cestu jako radostnou událost, protože nebudou sedÄ›t po celý den ve Å¡kole, ale ani samy netuší, jak moc se tím mohou pÅ™iuÄit. Když je vezmete na ranÄ s koňmi, mohou se o nÄ› postarat a uvidí tak, jak to bylo v minulosti těžké, nejen v péÄi o zvířata, ale také rozdíl dopravy dnes a v minulosti.